• hbbettembourg

Traininger bleiwe bis de 15. Januar annuléiert

Den HBB informéiert doriwwer, dass d'Traininger vun all den Equippe bis viraussiichtlech de 15 Januar inclus annuléiert bleiwen. Dës Mesure trefft den HBB haut schonn op d'Grondlagen vun den Entscheedunge vun der Regierung.


Wéi d'Championnat weider geet ass aktuell net gewosst. Hei waart de Comité vum HBB op Informatiounen vun der FLH.


Déi nächst Wochen wäert den HBB och iwwert d'Zukunft informéieren.

©2019-2020 Handball Bettembourg